Algemene verkoopvoorwaarden

Indentiteit van de ondernemer

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Doel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door:
Algemene verkoopvoorwaarden
Die de “verkoper” van orthopedische producten voor honden en katten wordt genoemd.

Artikel 2 – Prijzen

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW, exclusief verwerkings- en verzendkosten.
Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.
De “verkoper” behoudt zich het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal gefactureerd worden op basis van de prijslijst die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
De producten blijven eigendom van de “verkoper” tot de betaling is gedaan.
Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 – Orders

U kunt een bestelling plaatsen:

 • Op het internet: www.ortho-pets.com
De contractuele informatie wordt in het Nederlands gepresenteerd en wordt daarna bij de bevestiging van uw bestelling bevestigd.
De “verkoper” behoudt zich het recht om een betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, zoals in het geval van een bepaald leveringsprobleem, of in geval van een probleem met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 4 – Validatie van uw bestelling

Elke bestelling op de website www.ortho-pets.com impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging impliceert uw volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.
Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van een transactie.
U verklaart dat u er volledig van op de hoogte bent.
De orderbevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.
Een samenvatting van uw bestelinformatie wordt u toegestuurd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

Artikel 5 – Betaling

De validatie van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.
De betaling van uw aankopen gebeurt met een creditcard via het beveiligde PayPlug-systeem.
De kaart wordt gedebiteerd op het moment van bestellen.
Uw bankgegevens worden beveiligd volgens de laatste normen via het beveiligde PCI DSS-platform van Payplug.
3D-Secure anti-fraude systeem.

Artikel 6 – Intrekking

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 121-21 van de consumentenwet heeft u een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete.
Retourzendingen moeten in de originele en volledige staat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing) worden geretourneerd. In dit verband bent u aansprakelijk, eventuele schade die het product bij deze gelegenheid lijdt, kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht teniet wordt gedaan.
De retourkosten zijn voor uw rekening en de retourzending dient naar ons magazijn te geschieden:
ORTOPEDIA MASCOTTE
Calle Villa Cisneros 20 – kamer 1
30007 Murcia
Spanje
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de “verkoper” de betaalde bedragen terugbetalen, binnen de 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en via dezelfde betalingswijze als bij het plaatsen van de bestelling.
UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT
– De verlening van diensten die volledig zijn verricht vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
 • De levering van goederen die op specificatie van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn (producten op maat).
 • De levering van goederen die waarschijnlijk snel achteruitgaan of verlopen.
 • De levering van goederen die na levering door de consument niet zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.
 • De levering van goederen die, na levering en naar hun aard, onlosmakelijk zijn vermengd met andere zaken.

Artikel 7 – Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de website www.ortho-pets.com en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid van onze leveranciers.

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u hierover per e-mail informeren.

Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er worden geen bankkosten in rekening gebracht.

Bovendien is de website www.ortho-pets.com niet bedoeld om haar producten in grote hoeveelheden te verkopen. Daarom behoudt de “verkoper” zich het recht voor om bestellingen van 50 identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 – Levering

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de tijd die op de orderbevestigingspagina is aangegeven.

In geval van vertraging in de verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de mogelijke gevolgen voor de levertijd die u eerder is aangegeven.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft u in geval van laattijdige levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

In geval van leveringen door een vervoerder kan de “verkoper” niet aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige levering die uitsluitend te wijten is aan het niet beschikbaar zijn van de klant na meerdere afspraken.

Gratis levering voor bestellingen boven de 100€.

De verzendkosten variëren afhankelijk van het totale gewicht van het pakket. Wij raden u aan al uw artikelen in één bestelling te plaatsen. We kunnen niet twee bestellingen die afzonderlijk worden geplaatst combineren en om deze reden wordt voor al deze losse bestellingen verzendkosten in rekening gebracht.

Gewicht Prijs
Tot 1kg 8,80 €
Tot 2kg 14,00 €
Tot 3kg 14,50 €
Tot 5kg 15,90 €
Tot 7kg 16,70 €
Tot 10kg 17,50 €
Tot 15kg 18,30 €
Tot 20kg 19,90 €
Tot 30kg 21,50 €
Tot 40kg 31,90 €
Tot 50kg 36,70 €

Leveringsgebieden:

 • Nederland
 • België
 • Luxembourg
 • Duitsland

Levertijden:
Voor elke bestelling die voor 15.00 uur wordt geplaatst en indien het product op voorraad is, wordt de bestelling dezelfde dag nog bij onze transporteur geplaatst.

De levertijden zijn afhankelijk van de door u gekozen optie bij het afronden van uw bestelling.

De levertijd is niet afhankelijk van ons, het is de verantwoordelijkheid van het transportbedrijf dat uw pakket heeft verzorgd. We zullen echter alles doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze termijnen worden gehaald.

Leveringsopties :
Thuisbezorging tussen 4 en 6 werkdagen na verzending.

Artikel 9 – Garantie

Al onze producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de 2 jaar garantie tegen verborgen gebreken. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle klachten, omruil- of restitutieverzoeken moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). De verzendkosten worden aan u terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden aan u terugbetaald op vertoon van bewijsstukken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het in artikel 6 bedoelde herroepingsrecht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Spaanse wetgeving. De “verkoper” kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die u van plan bent te bestellen te importeren of te gebruiken.

Bovendien kan de “verkoper” niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van misbruik van het gekochte product.
Ten slotte kan de “verkoper” niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht in geval van geschillen

De taal van dit contract is de Nederlandse taal. Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wet. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Spaanse rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website www.ortho-pets.com zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de “verkoper”. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de “verkoper”.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

De “verkoper” behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig om uw bestelling te beheren en om de diensten en informatie die wij u toesturen te verbeteren.

Zij kunnen ook worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.

Deze informatie en gegevens worden ook opgeslagen voor veiligheidsdoeleinden om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten.

U hebt recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 – Bewijs van archivering

De “verkoper” bewaart de aankooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een waarheidsgetrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De computerbestanden van de “verkoper” worden door alle betrokken partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 15 – Handelszone

 • Nederland
 • België
 • Luxembourg
 • Duitsland

Artikel 16 – Toewijzing van rechtsmacht

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wet. Deze voorwaarden vervangen de eerder van toepassing zijnde voorwaarden. Elk geschil met betrekking tot dit contract valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Ponferrada.

Volg ons

Nieuwsbrief